Leerkrachten zorg

Leerkrachten zorg

v.l.n.r.:

  • Kleuterschool

juf Karin, juf Carolien (verzorging), juf Hanne (zorgcoördinator)

  • Lagere school:

juf Ellen, juf Martine, meester Danny, juf Ilse, juf Hanne (zorgcoördinator)