Wat vinden de inspecteurs van Delta?

Verslag proefdoorlichting

De inspecteurs nodigden ons uit om deel te nemen aan een proefdoorlichting. Ze wilden hun nieuwe manier van doorlichten uitproberen. Tegelijk voelde het voor ons ook ‘net echt’. Natuurlijk vonden we dat spannend.

2 weken vooraf kregen we concrete info. Over de doorlichtingsschalen, wie de inspecteurs waren, welke domeinen in de focus stonden, welke documenten we moesten klaarleggen.

Hun uitgangspunt ‘Elke school werkt kwaliteitsvol’ gaf ons al wat vertrouwen. De inspectie 2.0 bekijkt twee zaken: - Hoe ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? - Hoe kwaliteitsvol werkt de school? Op Delta zetten ze het leergebied Frans en de totaalaanpak in de kleuterschool in de kijker. Ze onderzochten ook het kwaliteitsgebied ‘omgaan met diversiteit’. We mochten zelf één leergebied in de lagere school kiezen. We kozen voor wiskunde.

Dan was het zover. Maandagmorgen lieten de inspecteurs zich rondleiden door kinderen. Daarna was er tijd voor veel verkennende gesprekken. Dinsdag en donderdag waren vol gepland met klasbezoeken en gesprekken na elk klasbezoek. Zoveel mogelijk collega’s waren betrokken. Donderdag was er ook gesprek met ouders en met leerlingen. Woensdag waren de inspecteurs er niet. Vrijdag was er tijd voor reflectiegesprekken met veel collega’s en sloot het synthesegesprek de week af.

Tijdens het synthesegesprek gaven de inspecteurs veel feedback. Toen was het onze beurt om verrast te zijn. We kregen veel vertrouwen, over onze nieuwe kleuterwerking, onze UDL-aanpak bij wiskunde. Dat we ‘warme professionals’ zijn en dat ‘het positief en stimulerend leerklimaat’ als uitzonderlijk goed werd beoordeeld, deed ons deugd. Dus hebben we een flesje gekraakt en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst! 

Hier leest u het uitgebreide verslag.