Duidelijkheid

Duidelijkheid

Duidelijkheid voor ouders

  • We dragen onze visie uit. Ouders kennen onze visie. Elke beslissing die we nemen, gaat uit van wat goed is voor kinderen, passend bij Delta.

Duidelijkheid voor kinderen

  • We maken afspraken met hen in de klassen.
  • We luisteren naar ideeën van kinderen, ook in de leerlingenraad.
  • We stellen regels die ervoor zorgen dat het goed vertoeven is op onze school.

Duidelijkheid voor collega's

  • We maken afspraken met elkaar.
  • We geven info en materialen door aan mekaar.
  • We vergaderen en nemen samen besluiten.
  • We verzamelen gemaakte afspraken in ons schoolwerkplan.