Scholengemeenschap SCHOT

Scholengemeenschap SCHOT

KOOT

  • Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van Delta.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering op de 3 katholieke basisscholen voor gewoon onderwijs in Oud-Turnhout: Delta, Zwaneven en Reuzepas.  We noemen ze kortweg: KOOT.  Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs op Delta.
  • Maandelijks vergadert de raad van bestuur met de schoolhoofden over het pedagogische, didactische en organisatorische beleid van de scholen.  Ze ondersteunen op het vlak van infrastructuur.
  • voorzitter: H. Robrechts

SCHOT

  • Onze scholengemeenschap bestaat uit de 3 scholen van KOOT samen met de gemeentelijke basisschool Salto. Samen vormen zij de SCHolengemeenschap Oud-Turnhout.   Sinds 2003 werken de 4 scholen samen op vlak van zorg, verkeer, insfrastructuur, personeelsbeleid, studiedagen, ... kortom, we kunnen SCHOT in Oud-Turnhout niet meer wegdenken! 
  • Meer info kan je vinden op de website