Kwaliteit

Kwaliteit

Ouders en kinderen mogen op Delta kwalitatief sterk onderwijs verwachten. 

Die kwaliteit wordt gemaakt door leerkrachten

  • We geven hoogstaand onderwijs. Onze lessen/activiteiten beogen een maximaal leren van alle kinderen. Onze activiteiten/lessen sluiten aan bij nieuwe onderwijs-visies.
  • We verdiepen ons in verschillen tussen leerlingen en houden daarmee rekening door differentiatie bij instructie of verwerking van leerstof.
  • We werken met collega’s in werkgroepen die elk een stuk van de school mee dragen.
  • In de personeelsvergaderingen brengen we voorstellen samen en nemen we samen beslissingen voor de toekomst.
  • We zijn deskundig in ons werken met kinderen. Onderwijs moet inspelen op de verwachtingen van de maatschappij. Daarom scholen we ons als team voortdurend bij.

Die kwaliteit wordt gemaakt voor kinderen

  • We werken naar een groot welbevinden van kinderen.
  • We streven naar sterke betrokkenheid van alle kinderen.
  • We houden rekening met competenties van elk kind.
  • We stimuleren een hoge mate van zelfsturing.