Ontwikkeling

We stimuleren kleuters in hun voortdurende en totale ontwikkeling

We trachten ons onderwijs zodanig in te richten dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de groei en de ontwikkeling van de kinderen. Een belangrijke pijler van ons opvoedingsproject in KS is naast de reken-, lees- en schrijfontwikkeling ook de totale persoonlijkheidsontwikkeling. We willen de kleuter helpen uitgroeien tot een evenwichtige persoon. Ontplooiing van hoofd, hart en handen staat centraal.  Het behalen van de ontwikkelingsdoelen gaat hand in hand met het ‘leren leven’. Naast competenties en leren staat ook het spelen, het exploreren, het creatief zijn, zelfsturing en het leren positief omgaan met anderen als belangrijk doel in KS. We willen kinderen leren zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar.