Een korte geschiedenis

Een korte geschiedenis

Onder impuls van pastoor Hermans werd onze school in 1902 opgericht.  Oorspronkelijk werd er les gegeven in het klooster van de zusters.  In 1906 startte men met de bouw van 4 klaslokalen.  In 1919, 1930, 1939 en 1950 werden er telkens klassen bijgebouwd omdat het aantal leerlingen voortdurende steeg.  In de loop van de volgende jaren werd er nog heel wat gebouwd en verbouwd.

Het onderwijs werd gegeven door zusters.  De zusters leerden de kinderen lezen, schrijven en rekenen maar ze richtten ook een naai-, kook- en kantschool op.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de school gesloten omdat ze bezet werd door Duitste soldaten.  In 1960 richtten de zusters een 'Familiale Beroepsschool' op.  Deze werd in 1986 opgeheven.  Ondertussen werd het looster ook opgeheven en bestond het schoolteam enkel nog uit leken.

Sinds 1989 heet onze school DELTA. Tot dan konden enkel meisjes onderwijs volgen. In Delta konden jongens en meisjes terecht in de kleuterschool en in de lagere school.  Vanaf toen kreeg  de school een ander gelaat...