Organisatie

Organisatie

Basisschool Delta bestaat uit een kleuterschool en een lagere school.

In de kleuterschool worden de groepen gevormd door kinderen met 2 verschillende leeftijden. We noemen dit stamgroepen.

We vinden de stamgroepwerking goed voor kinderen omdat:

 •  kinderen veel van elkaar kunnen leren. De jongste kinderen kijken op naar de ouderen. Het stimuleert de ontwikkeling. De oudste kinderen kunnen zorgen voor de jongsten. Zij leren verantwoordelijkheid nemen.
 • kinderen om beurten de jongste en de oudste in een stamgroep zijn. Dat is een mooie aanvulling op de plaats in het gezin. Daar zal de oudste altijd de oudste zijn, de jongste altijd de jongste. Het is voor een jongste broer of zus thuis leuk om op school ook eens de 'grootste' te zijn. Het omgekeerde is ook waar: de oudste kan zo ook genieten van eens niet de grootste te moeten zijn.

We vormen twee stamgroepen:

 • de 2,5-en 3-jarigen vormen de jongste stamgroepgroepen; er zijn 4 jongste stamgroepen.
 • de 4 -en 5-jarigen vormen de oudste stamgroep;er zijn 4 oudste stamgroepen.

In elke stamgroep werken 2 buurklassen heel intens samen: ze delen en verdelen de hoeken.  We leggen even uit: 

 • Eerder: In elke kleuterklas waren er een 10-tal hoeken.  Veel, kleinere hoeken bij elkaar.  In elke hoek een mooi aanbod van spelmteriaal. 
 • Nu: Per 2 kleuterklassen zijn er een 10-tal hoeken.  In elke klas minder maar meer uitgebreide hoeken met meer materiaal en ontwikkelmogelijkheden, met een juf die zich helelmaal laat gaan in die hoek! En de kleuters natuurlijk ook. Dat geeft veel kansen:
  • Kleuters zitten in 1 klas met een eigen klasjuf. 
  • Kleuters starten en eindigen de dag in de thuisklas met de thuisjuf en eigen vriendjes.
  • Kleuters spelen daarna in de eigen klas én de buurklas.  Ze leren 2 klassen en 2 juffen kennen. 
  • Kleuters ontdekken in de buurklas andere hoeken en speelmaterialen. 
  • Kleuters leren veel vriendjes kennen. 
  • Ook voor ouders blijft de klasjuf aanspreekpunt van de eigen kleuters, aan de klasdeur of bij oudercontacten of...

In de lagere school worden de leerlingen in jaarklassen gegroepeerd. Alle kinderen van eenzelfde leeftijd zitten in eenzelfde groep.  We vormen 6 jaarklassen met telkens 2 klassen per jaar. De stamgroepwerking trekken we in de lagere school voor een stuk verder voor de vakken wereldoriëntatie, sport en/of muzische vorming.  Ook daar blijven we leren van elkaar!