Respect

Respect

Respect voor de eigenheid van elk kind

  • We gaan uit van verschillen tussen kinderen en we houden daarbij, zoveel als mogelijk, rekening met de eigenheid van elk kind.
  • We leren kinderen vaardig worden in het omgaan met elkaar. Daarvoor gebruiken we de axenroos. Die helpt ons eigen sociale vaardigheden te kennen.
  • We geven aandacht aan de gevoelswereld van kinderen. De emo-werking bouwt 3 keer per jaar een projectweek uit.

Respect voor elkaar, voor de leefomgeving dichtbij en veraf

  • We geven kinderen een brede kijk op de wereld mee met respect voor onze aarde en de mensen die erop wonen..