Leerlijnen

We vertrekken van de leerlijnen om een passend aanbod te geven aan alle kleuters.

De ontwikkeling van de totale persoonlijkheid speelt zich af doorheen al onze activiteiten. De klasjuf volgt de ontwikkeling het hele jaar op aan de hand van de leer- en ontwikkelingslijnen die we met het kleuterteam hebben samengesteld.  Op die manier kunnen we bij het plannen van onze thema’s activiteiten plannen ter ontwikkeling van de vooropgestelde doelen. Uiteraard blijven we rekening houden met de individuele groei van elke kleuter. Zo kunnen we de groei van elke kleuter goed opvolgen. De observatie tijdens de activiteit maakt het mogelijk dat de juf zo nauw mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van elk kind zonder het overzicht te verliezen. Uit deze observatie groeit een passend aanbod.