Zorgbeleid

Zorgbeleid

Welke ondersteuning kunnen kinderen krijgen?

Om de zorgwerking van onze school te dragen, hebben we een zorgteam. Daarin zitten de zorgcoördinatoren, enkele klascollega's en het schoolhoofd.

We bespreken concrete zorgvragen of zetten lijnen uit voor de toekomst van de zorg op onze school.

De voorbije jaren bouwden we zo onze zorgpiramide uit en werkten we aan onze kangoeroewerking.

In een zorgkwartiertje, een zorgoverleg, een MDO volgen we de zorg van alle kinderen op.  We bespreken een zorg ook met ouders.