Algemeen

v.l.n.r.:

  • schoolhoofd: juf Sophie
  • administratie: Diane, Machteld, Andrea

  • ICTcoördinatie: Davy voor scholengemeenschap SCHOT
  • Mediacoach: Jolien voor scholengemeenschap SCHOT
  • ondersteunende medewerkers: Diane, Chris, Ludwina, Jessie, Victoria, Sanja, Cindy, Marjorie