Visie

Visie

Er zijn erg veel onderwijswaarden die we op Delta belangrijk vinden. Delta koos deze vijf waarden als basis voor ons onderwijs: kwaliteit, zorgzaamheid, respect, duidelijkheid, eigenheid.

Hier gaan we voor. We streven ernaar met alles wat we hebben en wat we kunnen.