Zorgzaamheid

Zorgzaamheid

We willen zorgzaam omgaan met mogelijkheden van alle kinderen

  • We dragen zorg voor elk kind. We geven kinderen veel kansen om succes te ervaren. We passen, binnen de grenzen van ons kunnen, ons onderwijs aan op de behoeften van elk kind.
  • We geven zorg op maat. We bevestigen wat goed lukt. We geloven in de leer-kracht van elk kind.
  • We hebben een eigen zorgvisie die zich vertaalt in de zorgpiramide. De zorgwerkgroep coördineert de zorg op school.

We willen zorgzaam omgaan met ouders

  • We zien ouders als partners in ons school-maken. Ze kennen hun kind beter dan wie ook. We bespreken met ouders elke zorg van hun kind. We luisteren naar hun verhaal en nemen dat au sérieux.
  • We zetten de deuren van onze school regelmatig open. We ontmoeten ouders bij koffie-ochtenden, ouderavonden, verteltassen of thema-ochtenden. 
  • We werken samen in de ouderraad. We bespreken inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, we luisteren naar verwachtingen. We zijn blij met hun hulp bij activiteiten.