Organisatie

Basisschool Delta bestaat uit een kleuterschool en een lagere school.

In de kleuterschool worden de groepen gevormd door kinderen met 2 verschillende leeftijden. We noemen dit stamgroepen. We vormen twee stamgroepen:

  • de 2,5-en 3-jarigen vormen de jongste stamgroepgroepen; er zijn 3 jongste stamgroepen.
  • de 4 -en 5-jarigen vormen de oudste stamgroep;er zijn 4 oudste stamgroepen.

In de lagere school worden de leerlingen in jaarklassen gegroepeerd. Alle kinderen van eenzelfde leeftijd zitten in eenzelfde groep.  We vormen 6 jaarklassen met telkens 2 klassen per jaar. De stamgroepwerking trekken we in de lagere school voor een stuk verder voor de vakken wereldoriëntatie, sport en/of muzische vorming.

We vinden de stamgroepwerking goed voor de kinderen omdat:

  • kinderen veel van elkaar kunnen leren. De jongste kinderen kijken op naar de ouderen. Het stimuleert de ontwikkeling. De oudste kinderen kunnen zorgen voor de jongsten. Zij leren verantwoordelijkheid nemen.
  • kinderen om beurten de jongste en de oudste in een stamgroep zijn. Dat is een mooie aanvulling op de plaats in het gezin. Daar zal de oudste altijd de oudste zijn, de jongste altijd de jongste. Het is voor een jongste broer of zus thuis leuk om op school ook eens de 'grootste' te zijn. Het omgekeerde is ook waar: de oudste kan zo ook genieten van eens niet de grootste te moeten zijn.