De ouderraad, wie, wat, hoe?

De ouders bouwen mee aan de schoolgemeenschap van Delta. 

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die elke maand samenkomt met een afvaardiging van de leerkrachten en meester Ronny, schoolhoofd van Delta.  Ze bespreken het wel en wee in en om Delta.  Ze zijn een brug tussen ouders en school.

 

'Ouderraadje'

De ouderraad heeft een eigen informatiebrief, het 'ouderraadje'. Via deze brieven wordt u regelmatig, in principe voor elke schoolvakantie, geïnformeerd over de belangrijkste punten waarrond de ouderraad werkzaam is.

Vaste rubrieken van het 'ouderraadje' zijn de algemene info of mededelingen, informatie over een komende of vorige activiteit, de actuele ledenlijst en 'wist-je-datjes', waar we u op de hoogte houden van een aantal nieuwtjes.

 

Engagement

Ouders zijn steeds welkom op de ouderraad die maandelijks(zie agenda) plaatsvindt in de koffiekop op school.

Zit vergaderen echter niet in je bloed, maar wil je wel je handen uit de mouwen steken? Dan kun je je opgeven als helpende hand zodat we je kunnen contacteren wanneer we hulp nodig hebben tijdens een activiteit. Deze hulp kan gaan van groenten snijden voor de restaurantdag tot tafels zetten voor de quiz tot tappen in de bar van het schoolfeest.

Je kan je ook inschrijven voor een werkgroepje rond een activiteit. Je neemt dan deel aan de voorbereidende vergaderingen en je kan de activiteit mee vorm geven.

 

Contacteer