Helpende handen

Helpende handen

Hoe heerlijk dat we op Delta vaak beroep kunnen doen op de helpende handen van ouders en grootouders!

Zo kunnen we tijdens het schooljaar helpende handen gebruiken bij

  • het omkleden voor de zwembeurt van kinderen van het 1ste en 2de leerjaar, telkens op maandagvoormiddag
  • het begeleiden van een leesgroepje bij het hardop lezen in het 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar, telkens op woensdagvoormiddag een half uurtje
  • een uitstap of leerwandeling met de klas: naar het bos, in het dorp, met de bus, ... we leren ook graag buiten de muren van onze klas
  • een gezelschapsspel in de kleuterklas: fijn als iemand een spel mee kan begeleiden; zo kan de juf er toch nog zijn voor de andere kinderen
  • een boeiend onderwerp: sommige papa's, mama's ... hebben een beroep of een hobby die tot de verbeelding spreekt.  Het is dan leerrijk als u dat kan vertellen in de klas van uw kind.
  • de restaurantdag, het schoolfeest, de start- en kerstborrel

...

Kortom, samen kunnen we meer dan alleen.

Bij de start van het schooljaar kan u op de info-fiche al aanduiden waar u kan helpen maar ook tijdens het schooljaar durven we nog een oproep doen.

Samen school maken met ouders... dat werkt op Delta goed!