Amigo's

Amigo's

Conflicten komen voor op elke speelplaats. Juffen of meesters die toezichthouden, treden op en grijpen in. Toch is dit slechts een laatste stap. We vinden het belangrijk dat kinderen een ruzie leren oplossen. Dit is echter ook een leerproces dat veel tijd vraagt en vaak erg moeilijk is. Kinderen hebben hier begeleiding nodig. Andere kinderen kunnen die begeleiding ook bieden. We oefenen belangrijke sociale vaardigheden. Hierin ligt de rol van de Amigo's.

Wie?

Amigo's zijn kinderen van het 6de leerjaar. Ze hebben een beurtrol opgesteld om op de speelplaats andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten. Ze doen dit steeds per twee. Ze zijn te herkennen aan hun blauwe pet.

Wat?

De Amigo's krijgen een korte opleiding conflicthantering. Ze handelen volgens een stappenplan dat ze oefenden in een rollenspel. Ze zijn bereikbaar voor alle kinderen op de speelplaats.  Ze nemen ook zelf initiatief bij een ruzie. Wanneer het bemiddelen niet lukt, kunnen ze steeds een juf of meester aanspreken.