met kinderen aan de slag

Kinderen

Kineren leren op school veel meer dan taal en rekenen, veel meer dan in de boeken te vinden is.  Ze leren mee vergaderen, in de tuin werken, afval composteren, elkaar helpen, ruzies oplossen... ook dat is belangrijk om te leren, ook dat maakt hen sterk in het leven, in hun toekomst! Wij geloven in hen...