Zorgwerking

Zorgwerking

We trachten alle kinderen passend onderwijs te geven.

Dat kunnen we omdat we voor vele vakken differentiatie kunnen inbouwen in de lessen.

Dat doen we door extra lestijd te creëren voor wie wat extra uitleg kan gebruiken. We noemen dat de verlengde instructie.  Een langere tijd uitleg kunnen geven bij nieuwe leerstof geeft extra kansen. 

Als de verlengde instructie nog niet voldoende ondersteuning biedt, gaat de zorgleerkracht samen met de klasleerkracht zoeken naar passende hulpmiddelen.  Soms komt de zorgleerkracht zelf mee in de klas.

Als de zorg groter is, roepen we de hulp van het CLB in. 

Meer leest u hierover bij de zorgpiramide.