Zorgpiramide

Zorgpiramide

De zorg voor alle kinderen wordt op onze school weergegeven in de Delta-zorgpiramide. 

We geven hieronder een afbeelding weer maar die geeft slechts één zijde van de piramide weer.  Onze zorgpiramide heeft immers drie vlakken: kinderen, ouders, leerkrachten.  We geloven dat de samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten de enige manier is om succesvol onderwijs te bieden.

De zijde van de leerkrachten is meer gedetailleerd uitgewerkt omdat daarin ons plan met alle kinderen zit.  De zorgpiramide is opgebouwd in vier niveaus.

  • Zorgniveau 0 is het niveau van de preventieve basiszorg.  We zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen.  Dat betekent dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen.  Zo wordt een rekenles vaak gegeven op 4 verschillende niveaus.
    • de instructie of uitleg van de nieuwe les voor de hele klasgroep. De snelle starters kunnen na een korte uitleg al snel aan het werk.
    • de langere instructie voor kinderen die meer tijd nodig hebben om nieuwe leerstof te begrijpen.
    • de

Ook voor technisch lezen, bij de aanbreng van letters in het 1ste leerjaar, bij Frans in de derde graad, ... wordt standaard een sterke differentiatie ingebouwd.  De klasleerkracht zorgt voor goed  onderwijs voor elk kind.  Hij of zij maakt het verschil.  We houden rekening met verschillen tussen kinderen.  Dat maakt voor hen een heel verschil!

  • Zorgniveau 1 is het niveau van de verhoogde zorg.  kleuters bij wie het ontwikkelen of leerlingen waarbij het leren minder vlot verloopt, worden mee opgenomen in overleg met de zorgcoördinator.   Samen bekijken ze wat een kind meer nodig heeft om goed te kunnen groeien, meer te kunnen leren.   De klasleerkracht geeft die extra zorg in de klas.   We willen het kind laten ervaren met kleine hulpmiddelen.  Van succes ga je groeien. Dat is onze overtuiging!
  • Zorgniveau 2 is het niveau van de uitbreiding van zorg.  De zorg voor een kind is groter.  We werken dan samen met het CLB en/of andere hulpmensen zoals logopedisten, kinesist... De zorgcoördinator neemt de zorg ook mee op in de klas.  We bespreken elke stap met ouders.  Vaak komen we dan samen tot een individueel handelingsplan op maat voor elk kind.  We geven zo lang als mogelijk als onze beste zorg.  We gaan tot het uiterste van ons kunnen.
  • Zorgniveau 3 is het niveau van 'school op maat'.  Als onze draagkracht ten einde is, gaan we samen op zoek naar een school op maat.  Dat doen we in nauwe samenwerking met CLB en ouders en kind.  Opdat iedereen er wel bij vaart...

Vaak is de groei en het leren van kinderen een snelweg.  Ook als het wat langzamer gaat, gaan we op Delta mee.  Al loopt het soms over een hobbelig bospaadje.  Voor elk kind is er een weg. Dat geloven we.