Kangoeroewerking

Onze kangoeroewerking

We spreken op Delta niet meer van een hoogbegaafdenbeleid. We noemen het liever kangoeroewerking. Omdat onze kangoeroewerking ruimer en tegelijk sluitender is. Een woordje uitleg...

Om correct te zijn mogen we pas spreken van hoogbegaafde kinderen vanaf een bepaald IQ. Dat is sterk bepalend en betekent dat er sowieso een IQ-test van een kind moet afgenomen worden. Dat doen we niet als het niet nodig is.

  • Kangoeroewerking kleuterschool

Onze kangoeroewerking start in de kleuterschool. De kleuters die meer uitdaging nodig hebben kunnen dit vinden in de kangoeroebakken. Deze bakken zijn gevuld met allerlei opdrachten die de kleuter op verschillende ontwikkelingsdomeinen uit daagt in zijn kunnen. Je kan er bv. Sudoku voor kleuters vinden, 3D-puzzels, rekenopdrachtjes.. De kleuter zal elke dag een kangoeroetaakje kiezen in de kangoeroebak. Wat je kleuter gedaan heeft kan je op het einde van de week zien in zijn persoonlijk kangoeroekrantje.

  • Kangoeroewerking lagere school 

In de lagere school bestaat de kangoeroewerking zowel uit klasinterne als klasexterne begeleiding.  Ook voor kinderen die leerinhouden vaak te makkelijk vinden, voorzien we extra zorg. We dagen ze uit met verdiepings- en uitbreidingsoefeningen. Via deze activiteiten proberen we hun capaciteiten zoveel mogelijk te prikkelen en te activeren. Voor enkele kinderen blijkt het extra leerstofaanbod binnen de klas toch nog onvoldoende. Daarom organiseren we gedurende 1 lesuur per week meer uitdaging buiten de klas: in de kangoeroeklas, in 4 groepen (1ste / 2de / 3de en 4de / 5de en 6de. De volgende activiteiten kunnen hier aan bod komen: leren leren, projectwerk, programmeren, schaken, Portugees, creatief denken, …

Om te mogen instappen in de kangoeroeklas stellen wij de volgende voorwaarden:

  • Het eindresultaat van de SiDi3procedure geeft duidelijk aan dat het kind meer uitdaging nodig heeft dan we binnen de klas kunnen bieden. Bij deze SiDi3procedure worden alle partijen betrokken: kind, ouders en leerkracht.
  • Het kind heeft een duidelijke zorgvraag (rond werkhouding, welbevinden, betrokkenheid of competenties) waarvoor naast de klasinterne ondersteuning ook een specifieke aanpak nodig is.
  • Omdat het kind wekelijks klasextern in de kangoeroeklas werkt, moet het de gemiste doelen in de klas (bijna) zelfstandig kunnen inhalen.

We stellen de volgende doelen aan onze kangoeroewerking

  • Kangoeroekinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
  • Het is belangrijk dat kangoeroekinderen zich ook leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar willen hen leren wat essentieel is in een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling! Om succesvol en bovenal gelukkig te zijn in hun verdere school- en professionele loopbaan zijn deze strategieën onontbeerlijk.
  • De kangoeroekinderen komen in contact met ontwikkelingsgelijken en hun sociaal-emotioneel welbevinden wordt hierdoor verhoogd. Ze zijn samen anders.