Een verbindend schooklimaat

Pesten helemaal uitbannen, kunnen we niet, hoe vervelend dat ook is. Toch kunnen we als school heel wat ondernemen om pesten te voorkomen.  Beter voorkomen dan genezen telt hier zeker.

Daarom richten we ons op Delta op een veilig schoolklimaat.  Dat voorkomt lastige situaties. We willen werken aan een warme school waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar ze graag zijn en zich thuis voelen, waar kinderen en volwassenen zich respectvol en verdraagzaam tegenover elkaar gedragen.  Door te focussen welbevinden en betrokkenheid, werken we aan een beleid dat pesten geen kans geeft.  

We werken schoolbreed op verschillende manieren aan een veilig en verbindend schoolklimaat

- We werken al van bij de jongste kleuters aan sociale vaardigheden.  We geloven dat werken aan sociale vaardigheden, een basis vormt voor een veilig schoolklimaat.  We werken aan sociale vaardigheden met behulp van de axenroos.   

- Een veilig schoolklimaat ontstaat als er verbondenheid, veiligheid en vertrouwen is.  We werken aan verbondenheid in de klas door catechese-thema's, heppie-weken, zak-door-'t podium.  

- Als er toch lastige situaties ontstaan, kunnen kinderen in de eerste plaats terecht bij hun klasjuf of -meester.  Op dinsdagmiddag is de boomhut open.

- Tijdens de middag is het schildpadhuisje open: een rustig plekje voor wie zich even wil terugtrekken. 

- Twee keer per schooljaar houden we een heppie-week met alle kinderen van onze school: van klein tot groot. We geloven dat het waardevol is om met gevoelens te kunnen omgaan, erover te kunnen praten.