Axenroos

Axenroos

Sociaal vaardig met de axenroos

De axenroos was oorspronkelijk bedacht voor volwassenen. Later werd ze als axenroos uitgewerkt met de 10 axendieren. Zo werd het een hulpmiddel voor kinderen. Het helpt hen sociaal vaardig om te gaan met elkaar. We kunnen elk gedrag plaatsen bij een ax. Geen enkele ax is altijd goed of altijd slecht. We hebben het met kinderen wel over een goedgemutste of slechtgemutste ax.

Tijdens de heppie-weken koppelen we vaak een axendier aan het thema van de week.

Bij de oudercontacten in de kleuterschool gebruiken we de axenroos als kijkwijzer. De ouders en de juf vullen de axenroos voor elk kind in. Het geeft zowel ouders als de juf een positieve taal om over een kind te praten, naar een kind te kijken.

In het rapport van de leerlingen is het axenrapport geïntegreerd. De klasleerkracht beschrijft één of meerdere situaties waarin een ax bij de leerling nadrukkelijk aanwezig was of een ax niet tot uiting kwam. Het gaat over momenten-opnames. Het is geen oordelend beschrijven. We willen bereiken dat kinderen zichzelf leren kennen in de axen die ze makkelijk/minder makkelijk aannemen. We willen hen leren dat het goed is om in elke ax te kunnen staan. We geven mee dat elk ax goedgemutst of slechtgemutst kan zijn.

In de eerste graad geven de kinderen in een tekening hun ervaring bij de beschreven situatie weer. In de tweede en derde graad schrijven kinderen hun ervaring. In de derde graad maken kinderen aan de hand van vragen hun eigen digitale axenroos. Zo krijgen ze zicht op hun eigen sociale vaardigheden.

 

We geven hieronder de axenroos weer. De axendieren hangen in de Wissel van de kleuterschool en in elke klas kom je de axendieren tegen.