Leergebieden in de lagere school

Leergebieden in de lagere school

We geven onze kinderen kwaliteitsvol onderwijs. Daar maken we elke dag werk van.

Op basis van interesse en deskundigheid worden binnen het schoolteam kernteams gevormd. Zij adviseren het schoolteam. De kernteams onderzoeken welke leermethodes passen bij ons onderwijsproject of op welke wijze wij ons onderwijs vorm kunnen geven.

Het inspectieverslag geeft weer hoe wij als school lukken in het realiseren van de onderwijsdoelen.  U leest het weldra hier.

 • Catechese: De klasleerkracht stelt een lessenpakket samen a.h.v. verschillende methodes die in Deltanet beschikbaar zijn.
 • Lezen: In beide leesmethodes zit een waaier aan mogelijkheden om te differentiëren tussen kinderen.  Wat een rijkdom!
  • Voor het technisch juist kunnen lezen werken we in het eerste leerjaar met de nieuwste uitgave van 'Veilig Leren Lezen'. 
  • Vanaf het 2de tot en met het 4de leerjaar gebruiken we 'Estafette' als leesmethode.   
 • Nederlands: 'Tijd voor taal is een methode met aandacht voor schriftelijk en mondeling taalgebruik.  
 • Spelling: 'Tijd voor taal spelling' leert stapsgewijs juist schrijven tot en met het 6de leerjaar.
 • Wiskunde: 'ZWiso' is een rekenmethode die sterk inzet op inzichtelijk rekenen met een ruim aanbod aan differentiatie voor vlotte en minder vlotte rekenaars.   De lesinstructie wordt vaak gegeven op 4 rekenniveaus. Rekenen op maat dus...
 • Wereldoriëntatie: Leerkrachten werken samen de thema's uit, gebaseerd op de methode 'Mikado', voor het 1ste leerjaar 'Veilig de wereld rond'.  We geven kinderen een brede kijk op de wereld mee. 
 • Frans : En action leert kinderen veel Frans spreken.  Het spreken wordt even belangrijk als het schrijven.  Op vakantie naar Frankrijk?  Geen probleem!
 • Muzische vorming: De leerkrachten voorzien een aanbod dat de vijf domeinen van muzische vorming bestrijkt. 
 • Lichamelijke opvoeding: De sportleerkrachten van onze school werken nauw samen met de sportdienst van Oud-Turnhout en met de leerkrachten van de andere schot-scholen. 
 • ICT:  Kinderen worden vertrouwd met allerlei ICT-middelen.  Kinderen moeten een aantal basisvaardigheden met ICT beheersen.  Van muisvaardigheid tot een eenvoudige presentatie en veilig online.  Tijdens vele lessen wordt ICT ingezet als middel om de leerstof te oefenen.