CLIM

CLIM

CLIM staat voor coöperatief leren in (multiculturele) groepen.  We geloven op Delta erg in samenwerkend leren.  We zetten CLIM regelmatig in bij groepswerk van Nederlands, soms ook bij wereldoriëntatie, hoekenwerk, ...  samen weet je immers meer dan alleen.

In een groepswerk zijn er verschillende taken:

  • materiaalmeester
  • tijdbewaker
  • leider
  • verslaggever
  • bemiddelaar

Niet elke 'rol' komt in elk groepswerk aan bod.  Er wordt heel wat 'geclimt' op Delta. Samenwerken kan ook niet altijd.  We denken goed na welke werkvorm we inzetten bij welke leerstof.