Voor kinderen

Voor kinderen

Op school leven, spelen en werken we met velen samen.  Om het samenleven vlot te laten lopen, maken we heel wat regels en afspraken.

Regels zijn gemaakt. Iedereen moet er zich aan houden.  Juffen en meesters, kinderen en ouders.  bv.  'We zetten onze fiets in de fietsenstalling.'  Stel je voord dat deze regel er niet zou zijn.  Waar zouden alle fietsen dan staan? Op de speelplaats, om de hoek, tegen de muur, naast de deur...

Er zijn ook afspraken. Afspraken maken we samen. bv. De meester maakt met de kinderen afspraken over de plaats van stiften en kleurpotloden in de klas.  Kinderen kunnen voorstellen doen.  'Het zou toch ook handig zijn dat....?'  'Goed idee' vindt de meester.  Vinden jullie dat ook?  En de afspraak is er.  Vanaf nu moet iedereen er zich aan houden.

Zo wordt samenleven met velen best fijn!

Hieronder vind je 'Delta maakt afspraken'.  Het is de verzameling van afspraken die we gaandeweg met leerlingen maakten.  Elk jaar bekijken we ze opnieuw.  En elk jaar weten kinderen heel goed wat wel en wat niet mag.

Downloads