Ziek of afwezig?

Ziek of afwezig?

Als je kind ziek is, kan het niet naar school.  We vinden het fijn als u de school dan 's morgens telefonisch verwittigt.  Dan is de juf of meester ook snel op de hoogte.  Voor kleuters is een telefoontje voldoende.  Ze zijn immers nog niet leerplichtig.   Kinderen van de lagere school zijn leerplichtig.  Ze moeten elke dag op school zijn.

Is uw kind:

  • max. 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte? U kan één van de vier afwezigheidsstrookjes indienen. Die afwezigheidsbriefjes krijgen ouders bij aanvang van het schooljaar.  Het zijn er precies vier. Daarna is wel een doktersbriefje nodig.
    Bent u de briefjes kwijt geraakt? Geen probleem. Hier kan u een nieuw document downloaden.
  • meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte? Een doktersattest is verplicht. 
  • afwezig tijdens de week voor of na een schoolvakantie? Een doktersattest is altijd nodig.
  • afwezig zijn om familiale redenen? Hiervoor dienen de ouders ook een wettelijk bewijsstuk voor te leggen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directie andere afwezigheden toestaan. Als de afwezigheden van een leerling als problematisch worden ervaren, stelt de school in samenwerking met het CLB een begeleidingsplan op.  Als er 10 halve dagen afwezigheid is zonder gewettigd briefje van de ouders of zonder een doktersbriefje, zal het CLB in gesprek gaan met de ouders.

Consultaties (bv. bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Ziek op school

Als je kind ziek wordt op school, nemen we telefonisch contact met u op via het telefoonnummer opgegeven bij inschrijving.  Indien we u niet kunnen bereiken, bellen we het noodnummer dat u ook gaf bij inschrijving.  Als we niemand kunnen bereiken en als er dringende zorg nodig is, dan gaan we zelf naar de dokter.  Meestal kunnen we dan terecht bij dokter Teblick in de Kerkstraat.