Vlinder en speelwerkklas

Vlinder en speelwerkklas

De voor-en naschoolse opvang op Delta

 • 's morgens vanaf 7.45 uur
 • 's avonds tot 17.00 uur.

Juf Wilma vangt de kinderen op in 'de Vlinder'.

Ochtendopvang

De kinderen kunnen kiezen welke activiteiten ze doen. Ze kunnen een gezelschapsspel spelen, kleuren, puzzelen, een strip lezen, gezellig in de zithoek zitten,... Als het mooi weer is, kunnen de kinderen ook buiten spelen. De kinderen kunnen op eender welk moment gebracht worden. JUf Wilma brengt de jongste kleuters tot bij de juf in de klas.

Avondopvang

's Avonds worden de kinderen opgevangen in twee groepen. De kleuters vormen samen met de eersteklassers een groep. Zij gaan meteen naar de Vlinder. We vragen de ouders om het Vlinderkaartje aan de boekentas te hangen. Zo weten we waar uw kind naartoe moet indien u hen niet kan afhalen. De kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar vormen de speelwerkklas. Voor de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar is er een aanbod van spellen waaruit ze vrij kunnen kiezen. De kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar kunnen hun huiswerk maken, hun lessen leren. Een juf of meester is er om te helpen als dat nodig is. Ze kunnen ook educatieve spellen spelen of sporten op de speelplaats.

De speelwerkklas duurt tot 16.30 uur. Dan zijn er al heel wat kinderen naar huis. Juf Wilma staat dan in voor de opvang tot 17.00 uur.

Opvang op woensdagmiddag.

 •  tot 12.20 uur op de speelplaats.

 

Tarieven

De vergoeding voor de opvang wordt elk jaar besproken in de schoolraad.
De tarieven vindt u terug in de bijdrageregeling.

 • 's Morgens
  • 7.45 uur - 8.35 uur: vergoeding volgens instapmoment
  • 8.35 uur - 8.45 uur: gratis
 • Woensdagmiddag
  • 12.05 uur - 12.20 uur: gratis
 • 's Avonds
  • 15.35 - 15.50 uur: gratis
  • 15.50 - 17.00 uur: vergoeding volgens uitstapmoment