Tutorlezen

Tutorlezen

Maandag, om 11u40, rinkelt de leesbel. Dan wordt er in de hele school gelezen gedurende een klein half uur. Dit doen we gedurende zes weken. De kinderen van het 4de leerjaar begeleiden het 2de leerjaar, de kinderen van het 5de leerjaar lezen verder met de kinderen van het derde leerjaar en de zesdeklassers lezen samen met de kinderen van het eerste leerjaar. Zij lezen met hun meter of peter. We noemen dit tutorlezen. Elke lezer, uit de onderbouw (1-2-3) krijgt een tutor uit de bovenbouw (4-5-6) toegewezen. Samen oefenen ze heel intensief het lezen, zowel technisch, als expressief. Dit leesmoment stimuleert de leesvaardigheid en verhoogt het leesplezier.