Beschikbare plaatsen

Delta is een zorgzame school. 

Om alle kinderen de zorg te kunnen geven die goed en nodig is, streven we naar een maximum van 24 kleuters/kinderen in een klas. 

We werken dus met een maximumcapaciteit. 

Hieronder geven we de huidige aantallen voor schooljaar 2019-2020.

Voor onze kleuterschool houden we ons aan deze aantallen per geboortejaar:

geboortejaartotaalvrije plaatsen
2017 48 25
2016 48 12
2015 48 0
2014 48 0

met een totale maximumcapaciteit in onze kleuterschool van 192.

Daarmee willen we blijvend garant staan voor zorgzaam onderwijs voor elke kleuter, voor elk kind.

leerjaartotaalvrije plaatsen
1 48 0
2 48 4
3 48 2
4 48 1
5 48 10
6 48 0

met een totale maximumcapaciteit in onze lagere school van 288.

Daarmee willen we blijvend garant staan voor zorgzaam onderwijs voor elke kleuter, voor elk kind.

De aantallen passen we tenminste aan op 01/04, 01/05, 01/06 en 01/09. 

Datum laatste aanpassing: 01/04/2019.