Wat doet de ouderraad

Om de brugfunctie te vervullen, richt de ouderraad allerlei activiteiten in, voor en met de ouders.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

- De ouderraad fungeert als spreekbuis voor andere ouders.  Tijdens elke vergadering worden er vragen, problemen of wensen besproken die ouders ons melden betreffende het reilen en zeilen van de school.  Samen zoeken we een oplossing of besrpeken we naar de afspraken die er zijn.

- Jaarlijks organiseert de ouderraad meerder activiteiten zoals de restaurantdag of de schoolwandeling. Het doel van deze activiteiten is het samenbrengen van leerlingen, leerkrachten en ouders in een ontspannen sfeer.  Daarnaast zorgen deze activiteiten voor een financiël opbrengst die integraal ten goede komt van de school en dus ook de kinderen.

- De ouderraad organiseert vormingsactiviteiten, zoals een informatie-avond of voordracht rond een opvoedkundig thema.

- De ouderraad neemt contact met andere instellingen die betrokken zijn bij het welzijn van de kinderen op school.  Ze zetelen afgevaardigden van de ouderraad in verschillende werkgroepen, zowel op gemeentelijk niveau (bv. verkeer) als op bestuurlijk niveau (bv. schoolraad).

Dits chooljar zijn deze activiteiten gepland:

- 17 november'13: herfstwandeling

- 20 december '13: kerstborrel

- 23 februari '13: restaurantdag

- voorjaar 2014: quiz

 

Downloads