CLB

CLB

Dit zijn de medewerkers van het CLB voor Delta. vlnr

- Mieke Van Deun - maatschappelijk werker - miekevandeun@vclb-kempen.be

- Ellen Gielis - psycholoog - ellengielis@vclb-kempen.be

- Sigrid Jansens - sociaal verpleegkundige - sigridjanssens@vclb-kempen.be

- Lieve Feys - schoolarts - lievefeys@vclb-kempen.be

Ze zijn allen te bereiken via voornaamnaam@clb-kempen.be

Het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB,  heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaar
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychische en sociaal functioneren

Zowel de school als de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis.

Ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • de begeleiding van leerlingen die regelmatig te laat komen of afwezig zijn
  • medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

Als ouders bezwaar hebben tegen een bepaalde arts van het CLB dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. 

Het CLB geeft jaarlijks een info-brief over hun werking. Die vindt u hieronder bij downloads.

Hier kom je op de website van het CLB terecht: hier

Een overzicht van hun taken vind je bij 'het CLB helpt', wie is wie vind je hier

 

Downloads