Eclips 2015

Eclips 2015

In België is de totale eclips van morgen, 20 maart 2015, gedeeltelijk zichtbaar. De kinderen van de lagere school zullen, onder begeleiding en met deskundige uitleg van de ouders van Yuki en Yoshiki deze zonsverduistering bewonderen. Maar zonnewaarnemingen zijn niet zonder gevaar. Wie roekeloos is, kan blijvend oogletsel oplopen. Daarom is het van het grootste belang om bij het bekijken van een zonsverduistering de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Onder het motto ‘Liever niet het zicht van een mol? Eclipsbril op je bol!’, besteden we ook ruime aandacht aan het veiligheidsaspect. De smiley-eclips spreekt tot ieders verbeelding en is een spectaculair voorbeeld van hoe wetenschap niet abstract of ver-van-ons-bed hoeft te zijn.

www.eclips2015.be