Slot heppieweek

Slot heppieweek

De kleuters sloten hun heppie-week rond bang-zijn af met een gezamenlijk moment rond lichtjes.

Elke kleuter gaf met de grootste voorzichtigheid een lichtje aan een andere kleuter.

Want met een lichtje ben je minder bang...

een mooie boodschap voor de kleuters.