Crea eerste graad

Crea eerste graad Crea eerste graad

Vrijdagnamiddag heerste er een grote bedrijvigheid bij de eerste- en tweedeklassers.  Tijdens hun muzische namiddag maakten ze een bijenhotel, perenroosjes en een bladegel.  Daar kwamen heel wat technische vaardigheden bij kijken: van hout schuren tot timmeren, van peren schillen tot bladerdeeg snijden, ...  We bereikten daarmee eindtermen van techniek, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie.  De juffen kregen de hulp van veel mama's, papa's en grootouders en onze compostmeester Tonny.  Zonder hen was dit allemaal niet gelukt.  Dank je wel aan alle helpende handen!