Nieuws

Durbuy dag 1

Durbuy dag 1 Lagere school

Om 8u30 vertrokken we met de kinderen van de 3de graad op bosklassen. Na een intense voorbereiding op school kunnen we nu praktische ervaring opdoen. Na een gesmaakt middagmaal trokken we op verkenning in Durbuy.

Lees meer
Delta kiest kleur

Delta kiest kleur Algemeen

Delta kiest kleur tegen pesten. De komende twee weken wordt er, tijdens de 'heppieweken', speciaal aandacht besteed aan deze problematiek die ook op onze school voor komt. Wij willen echter anticiperen door preventief kinderen te sensibiliseren. Dit doen we met de hulp van twee axendieren: havik en steenbok. Met verhalen en gedichten laten we de kinderen stilstaan, nadenken, spreken en actie ondernemen tegen pesten. We ontwerpen affiches, schrijven persoonlijke gedichten,... Respect is een fundament in onze schoolvisie en daar willen we actief aan werken. Meer info: 'no blame' Kies kleur tegen pesten respect

Speelgoed voor Moeder-Zorg

Speelgoed voor Moeder-Zorg Lagere school

In tijden van cadeautjes, stonden we even stil bij het krijgen van speelgoed. Alle kinderen moeten een cadeautje kunnen krijgen, maar niet voor alle ouders is dit vanzelfsprekend. We zamelden daarom speelgoed in voor MoederZorg. Deze Turnhoutse organisatie was erg blij met de flinke lading, mooi en degelijk speelgoed.  "Ze zijn blij omdat ze andere mensen blij kunnen maken."

Lees meer
Evacuatie?

Evacuatie? Algemeen

Evacuatie! Onder toezicht van de preventie-adviseur Anja oefenden we deze week met de hele school de procedure om het schoolgebouw zo snel mogelijk te verlaten. Alles verliep vlekkeloos. Vervolgens stond de evacuatie van de bus op het programma.

Adventsproject: Zeker en vast?

Adventsproject: Zeker en vast? Lagere school

'Zeker en vast?' is de titel van het adventsproject uit de Welzijnszorgcampagne van 2014 waarmee de lagere school aan het werk is gegaan. Het is een speelse en creatieve manier om de problematiek omtrent sociaal onrecht te verkennen.

Lees meer
Grootouderdag

Grootouderdag Kleuterschool

Wat een feest om meer dan 150 grootouders te mogen verwelkomen!  Ze speelden en knutselen, timmerden en kookten, bakten en zongen met onze kleuters mee.  Het was een dag vol genieten voor groot en klein.  aan alle grootouders: graag tot volgend jaar of nog veel vaker! 

Lees meer
Tutorlezen

Tutorlezen Lagere school

Maandag, om 11u40, rinkelt de leesbel. Dan wordt er in de hele school gelezen gedurende een klein half uur. Dit doen we gedurende zes weken. De kinderen van het 4de leerjaar begeleiden de eerste lezers, de kinderen van het 5de leerjaar lezen verder met de kinderen van het derde leerjaar en de zesdeklassers lezen samen met de kinderen van het tweede leerjaar. We noemen dit tutorlezen. Elke lezer, uit de onderbouw (1-2-3) krijgt een tutor uit de bovenbouw (4-5-6) toegewezen. Samen oefenen ze heel intensief het lezen, zowel technisch, als expressief. Dit leesmoment stimuleert de leesvaardigheid en verhoogt het leesplezier.  

Staking? Algemeen

Maandag 24 november wordt er op Delta niet gestaakt.  Alle lessen gaan gewoon door.  Of er op maandag 15 december gestaakt wordt, weten we nog niet.  We brengen u tijdig op de hoogte. 

Crea eerste graad

Crea eerste graad Algemeen

Vrijdagnamiddag heerste er een grote bedrijvigheid bij de eerste- en tweedeklassers.  Tijdens hun muzische namiddag maakten ze een bijenhotel, perenroosjes en een bladegel.  Daar kwamen heel wat technische vaardigheden bij kijken: van hout schuren tot timmeren, van peren schillen tot bladerdeeg snijden, ...  We bereikten daarmee eindtermen van techniek, sociale vaardigheden en wereldoriëntatie.  De juffen kregen de hulp van veel mama's, papa's en grootouders en onze compostmeester Tonny.  Zonder hen was dit allemaal niet gelukt.  Dank je wel aan alle helpende handen! 

Lees meer
Dag van de leerkracht

Dag van de leerkracht Algemeen

Op de 'Dag van de leerkracht' werden alle juffen en meesters verrast!  Lekkers voor tijdens de koffiepauze en een zelfgemaakte houder voor zakdoek-doosjes.  Daar zitten veel uren bak- en naaikunsten in... Dank je wel, beste ouderraad!   

Lees meer