Nieuws

Delta bruist

Delta bruist Algemeen

Op 31 mei is het schoolfeest op Delta!  De affiche en een overzicht van de activiteiten vertellen meer.  We nodigen u graag uit! Om 14.00 uur starten we samen met een bruisend startmomentje op de speelplaats.  We laten in 14 workshops kinderen proeven van wat op Delta leeft. We geven ouders info over 14 krachtlijnen van Delta.  We zetten onze deuren open voor onze en nieuwe ouders.  Iedereen welkom!   

Delta's Hofke Algemeen

Na de speelplaats kreeg ook Delta's Hofke een zaterdagse opknap-lentebeurt!  Elke maandagmiddag werken we met kinderen in onze schooltuin.  Leerlingen werken er vrijwilllig aan het tuinonderhoud en helpen bij het composteren.  Daarnaast zaait of plant elke klas van de lagere school binnenkort zijn vierkante meter weer in/aan.  We kregen daarbij een ferme materiële ondersteuning 'Zie ze groeien', een actie van Goodplanet.     

Wereldwaterdag

Wereldwaterdag Lagere school

We willen de kinderen vandaag bewust maken dat we 'proper drinkwater willen voor altijd en voor iedereen'. Daarom moeten we zuinig omgaan met ons water. Dat willen we duidelijk maken door ons in het blauw te kleden. Elke klas krijgt 's morgens een met water gevulde ballon. De klas moet die dag 'zorg dragen voor het water'. De ballon moet mee naar de speeltijd, eetbeurt, turnles... De wereldwaterdag duiden we kort met info via www.wereldwaterdagatschool.be

Eclips 2015

Eclips 2015 Lagere school

In België is de totale eclips van morgen, 20 maart 2015, gedeeltelijk zichtbaar. De kinderen van de lagere school zullen, onder begeleiding en met deskundige uitleg van de ouders van Yuki en Yoshiki deze zonsverduistering bewonderen. Maar zonnewaarnemingen zijn niet zonder gevaar. Wie roekeloos is, kan blijvend oogletsel oplopen. Daarom is het van het grootste belang om bij het bekijken van een zonsverduistering de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Onder het motto ‘Liever niet het zicht van een mol? Eclipsbril op je bol!’, besteden we ook ruime aandacht aan het veiligheidsaspect. De smiley-eclips spreekt tot ieders verbeelding en is een spectaculair voorbeeld van hoe wetenschap niet abstract of ver-van-ons-bed hoeft te zijn. www.eclips2015.be

Goeiemorgen, alsjeblief, dankjewel

Goeiemorgen, alsjeblief, dankjewel Lagere school

In de lagere school zetten we de komende weken 'respect' met kleine acties in de kijker. Respect is een van de vijf pijlers waar onze visie op steunt. Door hier extra aandacht aan te besteden willen we deze plijler verstevigen. Respect zit in kleine dagdagelijkse gewoonten. Wij letten deze periode in het bijzonder op beleefdheid. De kleine respectballonnen wijzen ons daar op verschillende, goed zichtbare, plaatsen terug op. De eerste week hebben we ook extra aandacht voor orde en netheid; boekentassen in de gangen, propere toiletten, papiertjes op de speelplaats,... Samen maken we school op een respectvolle manier.

Durbuy dag 5

Durbuy dag 5 Lagere school

Vandaag sloten we een onvergetelijke bosklassenweek in Durbuy af met een fotozoektocht. Durbuy staat voor altijd in hun geheugen gegrift. De kinderen van de 3de graad keren terug naar huis met overweldigende avonturenverhalen, handen vol praktische kennis en pakken levenservaring. Ze verlegden fysieke en mentale grenzen, vervulden wisselende sociale rollen, zorgden voor zichzelf en voor anderen,... Kortom: deze week kregen de kinderen een groeischeut die ze zich nog lang zullen herinneren. Dat verdient een pluim!

Durbuy-foto's dag 2 Lagere school

Dat de thuisblijvers het nieuws vanuit Durbuy op de voet volgen, bleek vanmorgen wel.  Het regende berichtjes over de foto's van dag 2.  Per ongeluk verschenen daar de foto's van 2 jaar geleden. Onze excuses!  Gelukkig kon onze ICT'er ter plekke dit snel oplossen.  Ondertussen staan de goede foto's van dag 2 op de website.   Allen daarheen!