Beschikbare plaatsen

Delta is een zorgzame school. 

Om alle kinderen de zorg te kunnen geven die goed en nodig is, streven we naar een maximum van 24 kleuters/kinderen in een klas. 

We werken dus met een maximumcapaciteit voor het schooljaar 1718. 

Voor onze kleuterschool houden we ons aan deze aantallen per geboortejaar:

geboortejaartotaalbeschikbaar
2012 48 3
2013 48 0
2014 48 0
2015 48 9

met een totale maximumcapaciteit in onze kleuterschool van 192.

Daarmee willen we blijvend garant staan voor zorgzaam onderwijs voor elke kleuter, voor elk kind.

leerjaartotaalbeschikbaar
1 48 0
2 48 0
3 48 9
4 48 2
5 48 18
6 48 11

met een totale maximumcapaciteit in onze lagere school van 288.

Daarmee willen we blijvend garant staan voor zorgzaam onderwijs voor elke kleuter, voor elk kind.

De aantallen passen we aan op 6/03/2017 en 21/08/2017.

Datum laatste aanpassing: 04/09/2017.