Sport in de klas

Sport in de klas

De wiskunde die we in de klas behandelen, staat zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de kinderen. Vandaag werkten we met 'omtrek' en 'oppervlakte'. Hiervoor gebruiken we werkelijke afmetingen van sportterreinen (zoals een voetbalveld, tenniscourt, volleybalterrein en een basketbalveld).

We berekenden minimale en maximale oppervlakte, lengte van belijning met behulp van de omtrek, oppervlakte van zones en veel meer. Ook de inrichting van de terreinen kreeg onze aandacht. Hoeveel meter omheining moet je voorzien voor 4 tennisvelden die naast elkaar liggen? Dat en nog veel meer brengt de wiskunde dichter bij de realiteit, en omgekeerd. Neem hierbij het schalen van en naar een tekening en dan krijg je stevige opdrachten waarbij we formules gebruiken, schetsen, redeneren, inzicht verwerven, verhoudingen respecteren, berekeningen maken,...