Programmeren kan je leren

Programmeren kan je leren

Vandaag maakten we kennis met een leuke site. Met 'The Hour Of Code' leer je de beginselen van de informatica.

Op een erg eenvoudige en speelse manier leer je codes schrijven door middel van analytisch denken. Je leert een complex probleem ontrafelen tot eenvoudige elementen waarmee je aan de slag gaat. Je leert oorzaak en gevolg onderscheiden, rekenend denken, algoritmes gebruiken en veel meer.

Is dit Chinees voor jou?

Neem vlug een kijkje! Klik op de link overtuig jezelf!

Via http://learn.code.org/join kan je de section-code voor Delta invoeren (IXNDJZ).
Hiervoor moet je natuurlijk wel eerst een account gemaakt hebben.