PingPing

PingPing

Robby spaart voor een fiets. Dat betekent dat hij niet voor iets anders kan sparen en zijn geld aan iets anders kan uitgeven. Om te kunnen sparen moet je dus keuzes kunnen maken. Met ons spel leren we bewust nadenken over sparen en de eventuele gevolgen...

Een lager inkomen maakt het dan nog eens moeilijker om bepaalde keuzes te kunnen maken. Wie meer geld heeft kan gemakkelijker andere keuzes maken en dus gemakkelijker sparen. We spreken hierbij niet over rijke mensen. Het gaat gewoon over genoeg geld hebben. In dit kader kreeg ook Lucas 21,1-4 (over de gift van een minderbedeelde die geeft van wat nodig is om te kunnen leven, ten aanzien van een welgestelden die iets geven van hun overvloed) een plaats.