Parijs

Parijs

Vandaag hielden we 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. We spraken erover in de klas. Het is onbegrijpelijk wat iemand drijft tot het uitvoeren van deze aanslagen. We voelen ons ook bedreigd. Datgene wat we dagelijks op het wereldtoneel zien, ver van ons bed, komt nu erg dicht bij.

We willen ons echter niet laten afschrikken en we willen ons medeleven tonen met een '#'-tekening.