Daedalus en Icarus

Daedalus en Icarus

Hoe ver kan een mens gaan? Deze filosofische vraag leidde ons naar de mythe van Daedalus en Icarus. We ontrafelden hun karakters en ontleedden hun daden aan de hand van spreekwoorden en zegswijzen, van je voetstuk vallen, een pyrussoverwinning behalen, iemand naar de kroon steken,...