Caroussel

Caroussel

In de derde graad genieten we 4 keer per jaar in carousselvorm van muzische vorming. De juffen en meester voorzien dan leuke en leerrijke activiteiten die we ontdekken door door te schuiven. De leerkracht blijft in haar/zijn lokaal en ontvangt telkens een andere klasgroep. Juf Lies (5A) liet ons kennismaken met de muziek van Ray Charles en hoepel op Jack (Jane). Bij juf Maartje (5B) ontwierpen we ons eigen blauwe diepzeeleven. Bij juf Ilse (6A) dramatiseerden we onze expressie met mimiek en lichaamstaal. Met meester Olivier speelden we met onze eigen voeten, met medeleerlingen als marionetten en met een afstandbediening om beweging te pauzeren, te versnellen, te vertragen en zelfs terug te spoelen.