Leren is plezant !

Leren is plezant !

Leren kan plezant zijn! In een hoekenwerk oefenden we de nieuwe woordjes van Unité 30, telefoneerden we in het Frans met elkaar en speelden we twister. Al spelend oefenden we de lichaamsdelen en de begrippen links / rechts in het Frans.