Hoekenwerk nieuwe tijd

Hoekenwerk nieuwe tijd

De voorbije twee weken deden we in de stamgroepen van de derde graad een hoekenwerk rond de nieuwe tijd.

We gingen zelf aan de slag en ontdekten heel wat over deze nieuwe geschiedkundige tijd.  Elke keer kregen we ook een CLIM-rol toegewezen.  We werden groepsleider, verslaggever, tijdsbewaker, supporter of materiaalmeester.  Allemaal taken die ervoor zorgen dat ons groepswerk goed verloopt.

 In hoek 1 werkten we rond de ontdekkingsreizigers.  We gingen op pad met Da Gama, Magellaes en Columbus.  Op het einde kregen we één ontdekkingsreiziger toegewezen die we nog wat van korter bij gingen bestuderen.  Eén van de volgende lessen stellen we hem voor aan de rest van de stamgroep.

In hoek 2 leerden we dat de haven van Antwerpen in de nieuwe tijd ook al een wereldhaven was.  We vergeleken de haven van nu met die van toen.

Hoek 3 was gewijd aan boekdrukkunst en andere uitvindingen.  We moesten uitvindingen vanuit de geschiedenis in de juiste tijd plaatsen en daarna de geschiedenis van het schrift chronologisch ordenen.  Kwam nu het spijkerschrift eerst?  Of waren het toch de hiëroglyfen van de Egyptenaren.  We kwamen het allemaal te weten.  Als afsluiter mochten met zelfgemaakte letters een zin gaan drukken.

In hoek 4 kregen we heel wat info over de kolonisatie.  We bekeken een filmpje over de Azteken en ontdekten dat die mensen daar in Amerika een erg rijke cultuur hadden.  Interessant natuurlijk voor de kolonisten van toen.

In de laatste hoek, hoek 5, ging het over de Franse revolutie.  We vergaarden eerst info door een tekst te lezen.  Daarna moesten we aan de hand van die tekst vragen beantwoorden.  Die vragen hielpen ons met het aanduiden van sleutelwoorden in de tekst.  Met die sleutelwoorden maakten we een schema.

We weten nu heel wat meer over de nieuwe tijd en dat hebben we allemaal zelf ontdekt.