BIB-bezoek

  • BIB-bezoek: Afbeelding 1
  • BIB-bezoek: Afbeelding 2
  • BIB-bezoek: Afbeelding 3
  • BIB-bezoek: Afbeelding 4
  • BIB-bezoek: Afbeelding 5
  • BIB-bezoek: Afbeelding 6

We maakten kennis met auteur Nico De Braeckeleer.
Heel geïnteresseerd luisterden we naar zijn verhalen.