Klas 5A

Klas 5A

Tutorlezen

Opnieuw lazen we samen met de kinderen van Raf Giraf!

BIB-bezoek

We maakten kennis met auteur Nico De Braeckeleer.
Heel geïnteresseerd luisterden we naar zijn verhalen.