Carnaval tweede graad

De afgelopen twee weken werd er in de tweede graad, op vrijdag namiddag, gewerkt rond carnaval. Elke klas kreeg zijn eigen onderdeel van muzische vorming en werkte hierrond een activiteit uit. In klas 3B werkten de leerlingen rond 'fotografie'. We gingen aan de slag met verschillende perspectieven. De kinderen kregen de kans om te experimenteren met deze perspectieven maar ook met verschillende attributen.

Fotografie is een veelvoorkomend fenomeen in onze maatschappij. De leerlingen worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Het een deel geworden van ons leven waardoor we ons niet bewust zijn van de verschillende mogelijkheden.

De leerlingen verreikten hun kennis omtrent fotografie, maar ook omtrent elkaar. De leerlingen werden uitgedaagd om te werken met leerlingen waar ze nog nooit (of slechts enkele keren) mee samenwerkten. Er kwamen enkele leuke resultaten uit de bus.